Videos-Phim Ảnh

 Cha Mathew Nguyễn Khắc Hy - Lể Cầu Nguyện Cho Các Ân Nhân Năm 2021

 

 

Bài Giảng Của Cha Mathew Nguyễn Khắc Hy -Lể Cầu Nguyện Cho Các Ân Nhân Năm 2020

2019 Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Yểm Trợ Toàn Cỏi 27 Giáo Phận Tại Việt Nam 

2005 Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Việt Nam Khởi Đầu Tại Hoa Kỳ Cho Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Xin Đến Băng Tầng YouTube Cũa Hội ở Dưới Đây Để Coi Thêm Phim Ảnh:

 

YouTube Hoi Tuong Tro Linh Muc Huu Duong VN

Total Page Visits: 42677 - Today Page Visits: 33