Sáng lập

Các Vị Sáng Lập

2005 Khởi Tác Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng

Đức Hồng Y
Gioan Baotixia Phạm Minh Mẫn

2005- Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn Khởi Tác HTTLMHD

Đức Giám Mục
GIUSE VŨ DUY THỐNG

2005- Đức Cha Vũ Duy Thống Kêu Goi Đóp Góp Cho Hội

2008 Toàn Thể 25 Giáo Phận Tại Việt Nam

Đức Giám Mục
PHAOLO NGUYỄN VĂN HÒA

Đức Giám Mục Nguyễn Văn Hòa

Đức Tổng Giám Mục
Giuse Ngô Quang Kiệt

Đức Cha Kiệt

 

2019 Toàn Cỏi 27 Giáo Phận Tại Việt Nam

Đức Tổng Giám Mục
Giuse Nguyễn Chi Linh
Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chi Linh

 

Total Page Visits: 4413 - Today Page Visits: 1